CREATE TABLE "feed_history" (vendor_id UUID DEFAULT NULL, "feed_call" VARCHAR(255) DEFAULT '' NOT NULL, "id" UUID NOT NULL, "x_created" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE NOT NULL, PRIMARY KEY("id"));
CREATE INDEX IDX_9DA8643EF603EE73 ON "feed_history" (vendor_id);
ALTER TABLE "feed_history" ADD CONSTRAINT FK_9DA8643EF603EE73 FOREIGN KEY (vendor_id) REFERENCES "vendor" (id) NOT DEFERRABLE INITIALLY IMMEDIATE;

permalink

Efektivita vašeho příspěvku
2 068Oslovení lidé
27Reakce, komentáře a sdílení
19 To se mi líbí
17 U příspěvku
2 U sdílení
3 Super
3 U příspěvku
0 U sdílení
0 Komentáře
0 U příspěvku
0 U sdílení
5 Sdílené položky
4 U příspěvku
1 U sdílení
76 Kliknutí na příspěvek
23 Zobrazení fotky
0 Kliknutí na odkaz
53 Jiná kliknutí

permalink

statistika znasilneni dle vztahu za rok v CR

kod pocet nazev
620 270 bez vztahu
610 54 družka, žena ve společné domácnosti
609 47 manželka
614 45 dospělá osoba s jiným vztahem (mimo kód 617, 618, 619)
607 31 dítě ve vztahu spolužáka, kamaráda
628 25 bývalý/á přítel/přítelkyně
608 20 dítě ve vztahu ke známé osobě (soused, známý rodiny apod.)
603 20 dítě, kde jeden z rodičů je druh-družka, přítel
626 18 bývalá manželka/bývalá registrovaná partnerka
604 14 dítě v blízkém příbuzenském vztahu (bratr, sestra, vnuk apod.)
605 14 dítě ve vzdáleném příbuzenském poměru (synovec, neteř apod.)
601 13 vlastní dítě
627 7 spolupracovník (včetně nadřízeného a podřízeného)
617 5 spolubydlící (mimo výše uvedené – bez vztahu)
622 5 sestra
624 4 manželka – v rozvodovém řízení
625 2 bývalý manžel/bývalý registrovaný partner
615 2 matka
613 2 dospělá osoba v ostatním příbuzenském vztahu (než uvedené)
606 1 dítě svěřené k dozoru (vychovatel, učitel, trenér apod.)
612 1 druh, muž ve společné domácnosti

permalink

select kniha_nazev, vydani_rok, autor_jmeno , autor_prijmeni from kniha
left join kniha_has_autor ON kniha.idkniha = kniha_has_autor.kniha_idkniha
left join autor ON autor.idautor = kniha_has_autor.autor_idautor
left join vydani ON vydani.kniha_idkniha = kniha.idkniha

WHERE
 autor_narodnost = 'slovenská'
AND vydani_rok < 1950

/*LIMIT 10*/

permalink

https://www.volby.cz/…ysledky_obec?…

praha xml vysledky voleb do zastupitelstva

permalink

decathlon
rukavice 16.9–17.7 cm / 10 a/y
1720133
explor glove jr 8500 black

permalink

kalhoty z Alpine Pro Outdoor PV

permalink

raspi-config
interfaces
ssh – enable

permalink

MM helma 799,–
sportisimo
sylenth-U7b org cyklo – velkost S/M – oranzova
https://www.sportisimo.cz/…enth/148629/

permalink

#!/bin/bash
_now=$(date +„%Y_%m_%d_%T“)
_file=„Pictures/Ca­mera/img_$_now­.jpg“
echo „Starting foto to $_file…“
raspistill -o $_file

permalink